یکشنبه ۲۳ خرداد ۰۰

آرشیو تیر ماه 1398

این وبلاگ شخصی اس نادر است که در آن برترین مطالب شخصی را قرار خواهم داد

وبلاگ شخصی

۱۹۲ بازديد
وبلاگ یک یا چندین صفحه اینترنتی شخصی یا گروهی است که در آن شخص یا گروه به نوشتن مطالب متوالی (روزانه یا چند روز در میان) در موضوعات متنوع و دلخواه می ...طراحی و برنامهریزی دارای تفاوت‌هایی هستند. در طراحی زمانبندی و برآورد هزینههای مالی و انسانی وجود ندارد و تنها شمایی کلی از مسأله و روند کار مطرح میشود اما در ...